Deze hooggevoelige kinderen, ook wel Nieuwetijdskinderen genoemd, onderscheiden zich van de andere door een voor sommige ouders en opvoeders niet herkenbaar en daardoor voor hen vreemd aandoend gedrag vertonen. Regelmatig worden 'ongewenste' manieren en sociaal-emotionele moeilijkheden bij hooggevoelige kinderen geïnterpreteerd als probleemgedrag. De kinderen worden vaak niet begrepen, waardoor ze gefrustreerd raken en dit gedrag vertonen. Met als gevolg dat een kind soms het etiket A.D.(H.)D. meekrijgt.

Enkele kenmerken van hooggevoeligheid zijn o.a.;

  • hyperactief of juist teruggetrokken zijn
  • sterk verantwoordelijkheidsgevoel
  • grote mate van zelfbewustzijn
  • opvallende volwassen uitspraken
  • Sterk rechtvaardigheidsgevoel
  • Gevoelig voor bepaalde voedingsmiddelen
  • hypergevoelig b.v. voor licht of geluid of kledingmerkjes die jeuken op de huid
  • Snel overprikkeld zijn
  • Boosheid of concentratieproblemen

D.m.v. de gecombineerde massages en/of oefeningen leren ze hun eigen energie in het dagelijks leven beter te begrenzen en te verstevigen. Hierdoor zullen ze zich krachtiger, steviger en weerbaarder voelen. Ze krijgen meer begrip over hun innerlijke wereld (emoties) en kunnen zich beter concentreren en ontspannen.